การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการช่วยเหลือผู้สำลักเศษอาหาร

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานอนามัยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการช่วยเหลือผู้สำลักเศษอาหาร โดยมี เด็กชายอนพัชร  เขียวชุ่ม ม.1/1 (บ้าน 2) เด็กชายมณฑล บุดดาห์ ม.2/2 (บ้าน 1) เด็กชายพีรวุฒิ  ไม้ชุน ม.2/4 (บ้าน 1) เด็กชายแทนคุณ ยงดี ม.2/5 (บ้าน 1) เด็กชายเก้าตะวัน ชิวปรีชา ม.3/2 (บ้าน 4) และเด็กชายธนดล บุดดาห์ ม.3/2 (บ้าน 1)  เข้ารับการอบรม ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย