ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  ประเภทชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ครูสิปปกร บุนนาค เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม