พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

รายละเอียดกำหนดการฯ คลิก แผนผังสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ คลิก