เปิดจองผ่านระบบออนไลน์ “พระพุทธรูปปางประทานพร” อนุสรณ์ ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

ผู้สนใจสามารถจอง ผ่านระบบออนไลน์ คลิก