การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่  21  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา