พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน “จากไปให้รฦก  ราชพฤกษ์ช่อที่ ๕๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์