เวียนเทียน “เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ วัดสรรเพชญ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.  2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ร่วมเวียนเทียน “เนื่องในวันวิสาขบูชา”  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพุทธศาสนิกชน รำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม