ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ์ แสงมณี นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 บ้าน 3

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ์  แสงมณี นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 บ้าน 3 ที่สอบผ่านคัดเลือกรับทุนการศึกษา ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน สาขาวิชา Architecture and Engineering Technology of Tianjin Bohai Vocational  Technical College  จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา