การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  สู่ศตวรรษที่  21  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน