พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าสาธงโรงเรียน