โรงเรียน ภ..ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมทำบุญ “เทศน์มหาชาติ”