พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล  ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา