การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้โอวาทและกำลังใจ แก่นักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ที่จะไปทำการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  ประเภท  15  คน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  39 “ราชบุรีเกมส์ณ  สนามโรงเรียนหนองโพวิทยา