ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง  ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม