การแข่งขันรายการ Nakhonpathom Swimming Cup ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Nakhonpathom Swimming Cup ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวธัญญาพร
เนียมศรีเพชร และครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายคณพศ จันทุม

ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้
1.ด.ช.ภูผา มงคลการ ป.6/3 บ้าน 1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2.ด.ช.ธรรศ พิมพ์ทอง ม.1/4 บ้าน 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
3.ด.ช.อภิวิชญ์ แพงจักร ม.2/1บ้าน 1 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง
4.ด.ช.กันต์ ภักดีกลาง ป.5/1 บ้าน 1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
5.ด.ช.ชยพล เชยชม ป.6/3 บ้าน 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
6.ด.ช.ชิษณุพงศ์ แต่แดงเพชร ป.5/3 บ้าน 2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
7.ด.ช.นัธทวัฒน์ อาซัน ป.5/1 บ้าน 2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
8.ด.ช.นัทธพงศ์ สงวนสุด ป.6/1 บ้าน 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
9.ด.ช.นันทชาติ เย็นเอง ม.1/5 บ้าน 4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
10.ด.ช.อินทัช เจียรธราวานิช ม.2/1 บ้าน 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
11.ด.ช.คณิศร ทองชิว ม.1/2 บ้าน 4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
12.ด.ช.ปิยวัชร์ ปฤษณารุณ ป.5/4 บ้าน 1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง