การประชุมการจัดทำแผนงบประมาณสนับสนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมการประชุมการจัดทำแผนงบประมาณสนับสนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และประธานสหวิทยาเขตร่วมการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม