การถ่ายทำละครสั้น เรื่อง ทำลายวงล้อ (ทุจริตวัฏจักร) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท เรือทองกรุ๊ป จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการถ่ายทำละครสั้น เรื่อง ทำลายวงล้อ (ทุจริตวัฏจักร) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นำแสดงโดย นายสรเชษฐพงศ์ พฤศจันทร์ ม.4 (บ้าน 3), นายยุทธศาสตร์ สังข์สุทธิ์ ม.4 (บ้าน 3), นายธนาทร พุ่มพวง ม.4 (บ้าน 1) และนายกันติกร ศิริลาภาโชติ ม.6 (บ้าน 3) ประกบนักแสดงชั้นนำ อาทิ คุณณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล (ปุยฝ้าย AF) ร้อยตรีหญิง ธัญลักษณ์ โชคธนเดช (พลอยใส AF) และคุณกิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส AF) กำกับการแสดงโดย คุณมารุต สาโรวาท