รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม พ.ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ในการนี้ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุม  อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์