ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ครูสิปปกร บุนนาค เป็นผู้ฝึกซ้อมควบคุมทีม ครูกัปปิย เล้าเจริญ และครูจันที วะสุขันธ์ เป็นควบคุมดูแล