วันเกียรติยศ” โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน“วันเกียรติยศ” โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ
โดย ว่าที่ร้อยโท อรรถชล  ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน
ในการนี้ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความเคารพเทิดทูน และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์