ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย