“คืนสู่เหย้า เล่าตำนาน สานต่ออนาคต” โดย คุณไมตรี อินทุสุต ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “คืนสู่เหย้า เล่าตำนาน สานต่ออนาคต” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ค้นหาความถนัด และศักยภาพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 5) บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตราชวิทย์ สู่ราชการอาชีพ” ณ  ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย