การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ ๑๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์