พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “60 ปีฯ เวียนครบ ราชวิทย์น้อมนบ บูชาครู”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

      วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2567 “60 ปีฯ เวียนครบ ราชวิทย์น้อมนบ บูชาครู” เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี และระลึกถึงพระคุณครู ด้วยความเคารพรักยิ่งต่อ ท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา สุขสมบูรณ์ และคณะครูทุกท่าน ณ หอประชุมอาคาร 50 ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์