การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น และรับผลการเรียนของนักเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ในทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม อาคาร 50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์