ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ราชวิทย์ ช่อที่ 55 (รอบแอดมินชั่น)