นำเสนอข้อมูลของโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อท่าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อท่าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นำเสนอด้วยตนเอง ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ