การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับนักเรียนเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.4, ม.5, ม.6 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น และรับผลการเรียนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2566 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม อาคาร 50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์