การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้าน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ. ศ. 2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา ปีการศึกษา 2567 โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ สระว่ายน้ำบรรฤาศักดิ์  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยสรุปผลการแข่งขันได้  ดังนี้
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน 2 คะแนนรวม 91 คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  เด็กชายรณกร  เทาศรีดี  บ้าน 2

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 13  ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน  4  คะแนนรวม  77 คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่  เด็กชายติณห์  งามวิลัย บ้าน 2

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี
ได้แก่  ทีมนักกีฬา  บ้าน 2  คะแนนรวม 109 คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  เด็กชายอินทัช  เจียรธราวานิช บ้าน  2

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  17  ปี
ได้แก่ ทีมนักกีฬา  บ้าน  4  คะแนนรวม  110 คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  นายธนภัทร  รักการดี  บ้าน  4

รางวัลคะแนนรวม ทุกรุ่นสูงสุด
ได้แก่  ทีมนักกีฬา บ้าน  2 คะแนนรวม  325 คะแนน