การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน 60 ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์