พิธีสาบานตน กล่าวคำปฏิญาณ และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีสาบานตน กล่าวคำปฏิญาณ และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์