ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2567