กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ “สานสายใยสัมพันธ์ สุขสันต์ปีใหม่ไทย”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนคณะครู ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ “สานสายใยสัมพันธ์ สุขสันต์ปีใหม่ไทย” โดย นายชาญเวช  บุญประเดิม  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม