การประชุมคณะทำงานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการสุกัญญา สุขสมบูรณ์ มอบหมายให้ ครูสิปปกร บุนนาค พร้อมด้วย นายณัฐพีระ  โชคเชาวโรจน์ หัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2567 และ นายธนาทร พุ่มพวง ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติกิจกรรม เนื่องในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวชของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชฯ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร