การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

    นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ ณ  ห้องประชุมพระพรหมเวที