การประชุมการจัดการทำแผนงบประมาณอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมการจัดการทำแผนงบประมาณอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยมี  ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ