กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ครูชลกฤษ ศรีทองอินทร์ และครูกิตติพงษ์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี นำนักเรียนกิจกรรมดนตรีสากล เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น” กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม