การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์