พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระน้ำจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

                   วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ สระน้ำจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม