พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567โดย พลอากาศโท จุลจรูญ  แสงงำพาล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนองค์กร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
องค์กรร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย
นายกมล  เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
พ.ต.อ.ศุภชัชจ์  เปี่ยมมนัส ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ครูภัทรา  ภัทรภิรมย์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ครูพุชนีย์  บุนนาค ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
นายอภิชา  อัศวแต้สกุล ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และ
พลอากาศโท จุลจรูญ  แสงงำพาล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์