ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และครู ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๔๖ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต