พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานฯ

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้ารับผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  กับทั้งรับผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในวาระครบ ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทางโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลในการดังกล่าวด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสรรพสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน