การประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอน และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา  หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอน และบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน  โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์