พิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” และโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารมืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  โดยมี  นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี ราชินีบูรณะ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม