ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เรื่องการจัดงานพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่องการจัดงานพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์