ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) พนักงานบริการ (ซักรีด) และพนักงานบริการ (ทำความสะอาด(ร้านค้าสวัสดิการ)) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๗

รายละเอียดประกาศฯ คลิก