การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงาน ๖๐ ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์