การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานฯ ณ หอประชุม 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ