ขอแสดงความยินดี กับ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา เกษียณอายุราชการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี กับ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ วันที่ 6  – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น