ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2564